Arş.Gör.

TİMUÇİN ALP ASLAN


Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekanik Anabilimdalı, Türkiye

2014 - 2016

2014 - 2016

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

2010 - 2013

2010 - 2013

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Katı Cisimler Mekaniği, İnşaat Mühendisliği , Mekanik, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Mühendis-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Dynamic response of viscoelastic tapered cycloidal rods

ASLAN T. A. , NOORI A. R. , TEMEL B.

MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS, cilt.92, ss.8-14, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Damped transient response of in-plane and out-of-plane loaded stepped curved rods

NOORI A. R. , ASLAN T. A. , TEMEL B.

JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING, cilt.40, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Static Analysis of FG Beams via Complementary Functions Method

NOORI A. R. , ASLAN T. A. , TEMEL B.

EUROPEAN MECHANICAL SCIENCE, cilt.4, ss.1-6, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Birinci Mertebe Kayma Deformasyon Teorisine Dayalı FD Düz Eksenli Kirişlerin Serbest Titreşim Analizi

ASLAN T. A. , NOORI A. R. , TEMEL B.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.21-28, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

ÇİFT YÖNLÜ FONKSİYONEL DERECELENMİŞ MALZEMELİ TIMOSHENKO KİRİŞLERİNİN SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ

ASLAN T. A. , NOORI A. R. , TEMEL B.

Nigde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.30-36, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

DAİRESEL PLAKLARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE LAPLACE UZAYINDA ANALİZİ

NOORI A. R. , ASLAN T. A. , TEMEL B.

Nigde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.193-205, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

A Unified Approach for Out-of-Plane Forced Vibration of Axially Functionally Graded Circular Rods

ASLAN T. A. , NOORI A. R. , TEMEL B.

European Mechanical Science, cilt.2, ss.37-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Dikdörtgen Kesitli Viskoelastik Sikloid Çubukların Zorlanmış Titreşimi

TEMEL B. , ASLAN T. A. , NOORI A. R.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.33, ss.151-162, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

An Efficient Dynamic Analysis of Planar Arches

TEMEL B. , ASLAN T. A. , NOORI A. R.

EUROPEAN MECHANICAL SCIENCE, cilt.1, ss.82-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Daire Eksenli Yapı Elemanlarının Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi İle Statik Analizi

ASLAN T. A. , NOORI A. R. , TEMEL B.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.23-29, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

Eğrisel Yapı Elemanlarının Etkin Sayısal Analizi Üzerine Bir Araştırma

ASLAN T. A. , TEMEL B.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.34, ss.21-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

EĞRİSEL YAPI ELEMANLARININ ETKİN SAYISAL ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ASLAN T. A. , TEMEL B.

Ç.Ü. FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.34, ss.21-31, 2016 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Çift Yönlü Fonksiyonel Derecelenmiş Malzemeli Timoshenko Kirişlerinin Serbest Titreşim Analizi

ASLAN T. A. , TEMEL B. , NOORI A. R.

21. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, Niğde, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2019, ss.1-10

2018

2018

Out-of-Plane Vibration Analysis of Multiple-Stepped Circular Beam

ASLAN T. A. , TEMEL B. , NOORI A. R.

3rd. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2018), Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.305

2018

2018

In-Plane Free Vibration Frequencies of Stepped Circular Beams

ASLAN T. A. , TEMEL B. , NOORI A. R.

3rd. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2018), Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.306

2017

2017

A Unified Approach for Out-of-Plane Forced Vibration of Axially Functionally Graded Circular Rods

ASLAN T. A. , NOORI A. R. , TEMEL B.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1-11

2017

2017

In-Plane Forced Vibration of Axially Functionally Graded Circular Arches

NOORI A. R. , ASLAN T. A. , TEMEL B.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1-11

2017

2017

A Unified Approach for Out-of-Plane Forced Vibration of Axially Functionally Graded Circular Rods

ASLAN T. A. , NOORI A. R. , TEMEL B.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1-11

2017

2017

Yayılı Yük Etkisindeki Dairesel Kesitli Sikloid Çubukların Sönümlü Dinamik Analizi

ASLAN T. A. , NOORI A. R. , TEMEL B.

XX. Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2017, ss.1-11

2017

2017

Forced Vibration of Out of Plane Loaded Stepped Circular Rods

ASLAN T. A. , NOORI A. R. , TEMEL B.

2nd International Conference on CIvIl and EnvIronmental EngIneerIng, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1-10 Creative Commons License

Desteklenen ProjelerAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 21

h-indeksi (WOS): 3