Education Information

Education Information

 • 2007 - 2014 Doctorate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Bilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2003 Postgraduate

  Mersin University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Mersin University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Süreye Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (SDFTM): Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Bilim Dalı

 • 2003 Postgraduate

  Finasal Krizlerin Akdeniz Bölgesindeki Turizm Sektöründe Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  Mersin University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı