Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2021 Doctoral Examination

  Mersin Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • January 2020 Post Graduate

  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

  Post Graduate

 • January 2020 Post Graduate

  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

  Post Graduate

 • July 2019 Post Graduate

  Mersin Üniversitesi Eğitim Fak. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Böl.

  Tez savunma jürisi

 • October 2018 Post Graduate

  Mersin Üniversitesi Fen-Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

  Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde "İçin" Edatı

 • May 2017 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek lisans tez savunması

 • April 2017 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek lisans tez savunması

 • January 2017 Academic Staff Examination

  Çukurova Üniversitesi Tömer Okutmanlık Sınavı

  Akademik personel sınavı

 • October 2013 Academic Staff Examination

  Çukurova Üniversitesi

  Çukurova Üniversitesi TÖMER Okutmanlık Sınavı

 • September 2013 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tezi Savunması

 • June 2013 Academic Staff Examination

  Çukurova Üniversitesi

  Çukurova Üniversitesi TÖMER Okutmanlık Sınavı

 • August 2012 Academic Staff Examination

  Çukurova Üniversitesi

  Türk Dili Okutmanlığı Sınavı

 • August 2012 Academic Staff Examination

  Çukurova Üniversitesi

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Okutmanlık Sınavı

 • June 2011 Post Graduate

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Ferman Kerimzade'nin Çaldıran Döyüşü Adlı Eserinde Ki'li Birleşik Cümleler adlı yüksek lisans tezinde jüri üyeliği

Scientific Refereeing

 • December 2019 TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2017 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi

  Other Journals

 • October 2013 Mustafa Kemal Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2012 Mustafa Kemal Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal