Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Bölümü/Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Cukurova University, Eğitim Fkültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDA ALGILANAN LİDERLİK TARZLARI VE ÖRGÜTSEL ALT KÜLTÜRLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Cukurova University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Spor Yönetim Bilimleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English