Achievements & Reputation

Publication

94

Congress and Symposium Activities

 • 01 November 2018 - 01 November 2018 Spor Kurum Çalısanlarının Mobbing Yasama Düzeyleri Ve Tükenmislik Algılamaları: Karaman Ili Örnegi. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2018 - 01 November 2018 Spor Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılamalar. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 April 2018 - 01 April 2018 Adana Ilindeki Amatör Sporcuların Fair Play Anlayısı. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu,

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 Tohm Projesi Kapsamındaki Üst Düzey Güresçilerin Sporda Imgeleme Biçimlerinin Incelenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (Özet bildiri),

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 Geleneksel Sporlardan Okçuluk Bransına Yönelme Egilimlerinin Incelenmesi:Kahramanmaras Örnegi. Uluslararası Turk Halkları Geleneksel Oyunlar-Sporlar Sempozyumu

  Attendee

  Kahramanmaraş, Turkey

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 Geleneksel Okçulugun Olimpik (Modern) Okçuluk Ile Farklılıklarının Degerlendirilmesi. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar - Sporlar Sempozyumu

  Attendee

  Kahramanmaraş, Turkey

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 Sporda Insan Hakları: Spor Kitlesi Bakıs Açısı. II. Uluslararası Stratejik Arastırmalar Kongresi,Sustainable Development

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM Projesi) Kapsamındaki Üst Düzey Güresçilerin Yalnızlık ve Yasam Doyumlarının Incelenmesi. II. Uluslararası Stratejik Arastırmalar Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 Beden Egitimi ve Spor Yüksek Okulu Ögrencilerinin Sosyal Girisimcilik Egilimlerinin Incelenmesi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Briç Sporcularının Profillerinin Zeka Alanlarına Göre Incelenmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 The Effects Of Leadership Styles On Organizational Citizenship Behavior: Study On Employees Of Youth And Sports Ministry. Proceedings of the 7th MAC 2016,Sustainable Development

  Attendee

  Praha, Czech Republic

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 Üniversiteler Arası Güres Sampiyonasına Katılan Sporcuların Antrenör Liderlik Tarzı Algılamaları ile Spor Tatminleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Ögrenci Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 2013 Mersin Akdeniz Oyunları Organizasyonu Etkilerine Karsı Yerel Halkın Bakıs Açısı. 8. Ulusal Spor Bilimleri Ögrenci Kongresi

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 Üniversiteler Arası Türkiye Güres Sampiyonasına Katılan Sporcuların Demografik Özelliklerine Göre Sporcu Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Ögrenci Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 Atletlerin Karar Verme Stillerinin Bazı Degiskenler Açısından Incelenmesi. 7. Ulusal Spor Bilimleri Ögrenci Kongresi

  Attendee

  Karaman, Turkey

 • 01 December 2012 - 01 December 2012 Bologna Sürecindeki Uygulamaların Spor Egitimi Kurumlarına Yansımaları. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 01 December 2012 - 01 December 2012 Serbest Stil Yüzme Teknigindeki Hataların Düzeltilmesi (Vaka Çalısması). 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 01 December 2012 - 01 December 2012 Sporcu Algılarına Göre Atletizm Antrenörlerinin Liderlik Tiplerinin Incelenmesi. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 01 November 2012 - 01 November 2012 Egitim Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Iletisiminde Beden Egitimi Ögretmenlerinin Algıları. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 01 March 2012 - 01 March 2012 13 Yasında Bir Sporcunun Voleybolda Tenis Servis Tekniginin Ögreniminin Incelenmesi (Vaka Çalısması). 2. Uluslar arası Beden Egitimi Sporda Sosyal Alanlar Kongresi,,

  Attendee

  Ankara, Turkey