Education Information

Education Information

 • 2017 - 2023 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Engineering, Çevre Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Atık Anaerobik Refrakter Çamurlarından Fosfor Geri Kazanımı Ve Biyokömür Eldesi

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

 • 2017 Postgraduate

  Balık İşleme Tesisi Atıksularının Farklı Arıtma Yöntemleri İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English