Üst Yönetim Ekibi Heterojenliğinin İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Türk İşletme Grupları İştirakleri Üzerine Bir Araştırma


Öğrenci: M. AYDEMİR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AZMİ YALÇIN