Askeri Eğitim Elbisesi Olarak Kullanılan Kumaşlara Uygulanan Bitim İşlemlerinin Kumaş Performans Özelliklerine Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Cuma FİLİZ

Danışman: Osman Babaarslan