Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanında yaşadıkları kavram yanılgılarının giderilmesinde etkinlik temelli öğretimin kullanılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖZGE ERDEM

Danışman: Gülfem Sarpkaya Aktaş