Farklı Eğirme Sistemleriyle Eğrilmiş Modal İplikleri ile Bu İpliklerden Dokunmuş Kumaşların Özellikleri Üzerine Bir Çalışma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Bilgehan ÜLGER

Danışman: Osman Babaarslan