Dönüşümcü liderlik ile örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerde örgütsel adaletin rolü: İSO işletmelerinde bir araştırma


Öğrenci: BİLGE AKÇA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AZMİ YALÇIN