Travmatik Osteoartirit Oluşturulmuş Ratlarda Bitkisel Karışım Ürününün NLRP3 İnflamazom Yanıtı Üzerine Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Neslihan TIRAŞ

Danışman: Sinan Kandır