Tekstil Terbiyesinde Kullanılan Kadeleme (Dekatürleme) İşlemi ve Dokuma Kumaş Tuşe-Tutum Özellikleri Üzerindeki Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Damla DOGAN

Danışman: Osman Babaarslan