Mekanik ve Termal Yöntemlerle Elde Edilmiş Dokusuz Yüzeylerin Gerilme Özellikleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Selma MIDIKLI

Danışman: Osman Babaarslan