Adana İlindeki İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Araştırma Görevlisi Hekimlerin Farmakovijilans ve Advers Etki Bildirimi Hakkında Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dahili Tıp Bilimleri, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Derya Kaya

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): YUSUF KARATAŞ