Karışım İpliklerin Mekanik Özelliklerinin Tahmin Edilmesi ve Karışımın Optimizasyonu


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Pınar DURU BAYKAL

Danışman: Osman Babaarslan