Jeoistatistiksel Modellerin Toprak Hacim Ağırlığı ve Su İçeriği Araştırmasında Kullanım Olanaklarının İrdelenmesi.


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1987

Öğrenci: İbrahim Ortaş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İBRAHİM ORTAŞ