Çok Bileşenli Ring İpliklerin Tasarımı Geliştirilmesi Ve Denim Kumaş Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Yusuf DAŞAN

Danışman: Osman Babaarslan