Krep (Crep) Yapılı Filament İplikler ve Denim Kumaş Üretiminde Kullanımı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Medine Çelik

Danışman: Osman Babaarslan