Örgütlerde Personel Seçim Süreci : Bir Kamu Kuruluşundaki Yönetici Personelin Kişilik Özelliklerinin Tespit Edilerek Personel Seçim Sürecinin İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma


Öğrenci: T. ISIR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AZMİ YALÇIN