Değişik Yöntemlerle Elde Edilmiş Dokusuz (Nonwoven) Yüzeylerin Aşınma - Sürtünme ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nazan AVCIOĞLU KALEBEK

Danışman: Osman Babaarslan