Ring ve Rotor İplikçiliğinde Farklı Karışım Oranı ve Tiplerinin İplik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Yılmaz ERBİL

Danışman: Osman Babaarslan