Stapel Katmanlı İplik Yapılarının Tasarımı, Geliştirilmesi, Üretimi ve Performans Özelliklerinin Belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Recep YILMAZ

Danışman: Osman Babaarslan