Kadın Yöneticileri Motive ve Demotive Eden Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma


Öğrenci: D. GÜLDAL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AZMİ YALÇIN