İnovasyon Yönetimi, Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren Şirketlerde İnovasyon Uygulamalarının Tespitine Yönelik Bir Uygulama


Öğrenci: H. ÇELİKTAŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AZMİ YALÇIN