Kumaş Yapısını Etkileyen Faktörler ve Örgünün Kumaş Performansına Etkisinin Araştırılması Üzerine Bir Çalışma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: F.N. AK

Danışman: Osman Babaarslan