Türkiye finansal raporlama standartları (TFRS)'nın varlıkların değerlemesi hususunda getirdiği yenilikler: serbest muhasebeci mali müşavirlerin bilgi düzeylerinin tespitine yönelik bir araştırma


Öğrenci: Ercan Çelik

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): JALE SAĞLAR