Yıldırma, iş stresi, tükenmişlik, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler: Görgül bir araştırma


Öğrenci: İlksun Didem Ülbeği

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AZMİ YALÇIN