Etkili Performans Değerlendirme İçin Gereken Becerilerin Tanımlanması, Ölçülmesi ve Geliştirilmesi Üzerine Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma


Öğrenci: S. DOĞRULUK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AZMİ YALÇIN