Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Validation of Fuzzy and Possibilistic Clustering Results

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017 identifier identifier

Farklı Ölçekten Değişkenler İçeren Karma Veri Setlerinde Kümelele

Adnan Menderes Üniversitesi XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Turkey, 30 January - 05 February 2016

K-Ortalamalar Kümelemesinde Optimum K Değeri Seçilmesi

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.231-242

K-ORTALAMALAR KÜMELEMESİNDE OPTİMIM K DEĞERİ SEÇİLMESİ

2.ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.231-242

Çukurova Bölgesi Tavukçuluk İşletmesinde Bulunan Kadınları Refah Düzeyleri

I.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.313-317

Tarımsal Öğrenme Kaynaklarında Üstveri Tamlığına İlişkin Bir Değerlendirme

Akademik Bilişim Konferansı 2015, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 February 2015, pp.121

Metrics

Publication

12

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals