Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Orta Asya Hoşgörü Kültürünün Teolojik Arka Planı

III. International Congress on Cultural Heritage and Tourism, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 19 September 2019

Kadı Siraceddin el-Urmevi’xxnin Beyanu’xxl-Hak İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

Orta Asya Alimlerinin Dünya Bilimine Katkıları Sempozyumu, Oş, Kyrgyzstan, 18 - 19 October 2019

Yirminci Yüzyıl Başlarında Orta Asya Dini Hayatı Hakkında Türkitan derlemesinde Yer Alan Makaleler

Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkılerı Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 11 October 2018 - 30 June 2019

İslam’ın Temel Prensipleri Çerçevesinde Turizm Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme

III. INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURIZM/EVENTS, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 19 October 2019, pp.228-233

Kırgız Toplumunda Sosyal Bütünleşme Açısından Siracüddin el-Ûşî

ULUSLARARASI ALİ B. OSMAN el-ÛŞÎ SEMPOZYUMU 10-11 Mayıs 2018, Oş, 10 - 11 May 2018, pp.553-570

ORTA ASYA’DA DİNİ-TOPLUMSAL KİMLİĞİN BİR TEZAHÜRÜ OLARAK HANEFİ-MATURİDİ-YESEVİLİK-Tarihsel Arka Plan-

ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU, Göç, Yoksulluk ve Kimlik, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 20 April 2018, pp.1092-1105

ORTA ASYA’DA DİNİ-TOPLUMSAL KİMLİĞİN BİR TEZAHÜRÜ OLARAK HANEFİ-MATURİDİ-YESEVİLİK

ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 20 April 2018, pp.1092-1105

İslam Düşüncesinde Dini Siyasi Bir Aktör Olarak Mezhepler Yemen Örneği

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 22 - 23 August 2016

Kutadgu Bilig de Sahabe ve Ehli Beyt Algısı ve Türk Din Anlayışına Yansımaları

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28 - 31 October 2015

MEZHEPLERİN ANLAŞILMASINDA AHMET HAMDİ AKSEKİ?NİN METODU; İSLAM?DA BİRLİK VE EHL-İ SÜNNET

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 09 November 2013, pp.1-14

Bölgesel Sorunların Çözümünde Mezhep Faktörünün Yeri ve Önemi

II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 02 October 2012, pp.174-185

Books & Book Chapters

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE BİR MEZHEP OLARAK HANEFÎ-MÂTÜRÎDÎLİK

in: İSLÂM’IN HANEFÎ-MÂTÜRÎDÎ YORUMU, Kemal Polat-Nail Karagöz, Editor, AKIL FİKİR YAYINLARI, İstanbul, pp.39-75, 2022

Bir Bilim Dalı Olarak İslam Mezhepleri Tarihi

in: İslam Mezhepleri Tarihi-I-, Gökalp Yusuf, Karagöz Nail, Editor, ilâhiyât, Ankara, pp.39-58, 2021

Zeydiyye

in: İslam Mezhepleri Tarihi, Onat H., Kutlu S., Editor, Grafiker, Ankara, pp.215-242, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp.324-326, 2013

Expert Reports

Other Publications

Metrics

Publication

38

Project

7

Thesis Advisory

2