Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Associate Professor

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2009 - 2015 Assistant Professor

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 1998 - 2009 Research Assistant

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

 • 2012 - Continues Board Member

  Cukurova University, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2009 - Continues Head of Department

  Cukurova University, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Courses

 • Doctorate Tarihsel Süreç İçerisinde İktidar-Mezhep İlişkisi

 • Undergraduate Maturidilik

 • Doctorate Alevilik-Bektaşiliğin Doğuşu ve Tarihsel gelişimi

 • Undergraduate Mezhepler Tarihine Giriş

Advising Theses