The Effects of Sodıum Nıtrıte on Corrosıon Resıstance of Steel Reınforcement in Concrete


Creative Commons License

KILINÇÇEKER G. , Yeşilyurt N.

Natural and Engineering Sciences, vol.3, no.3, pp.87-102, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Natural and Engineering Sciences
  • Page Numbers: pp.87-102

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of 0.1 M nitrite ions on the corrosion of the reinforcing steel and the compressive strength of the concrete. The electrochemical tests of the corrosion resistance of steel and reinforced concrete in 3.5% NaCl and 3.5% NaCl + 0.1 M NaNO2 solutions was examined for 90 days. In the presence of 0.1 M nitrite ions polarization resistance (Rp) values of reinforced concrete were higher than those without Sodium nitrite. AC impedance spectra revealed the similar results with Rp measurements. The compressive strength of concrete specimens containing 0.1 M nitrite ions was measured and an increase of 14.7-38.9% was observed.

Bu çalışmanın amacı, 0.1 M nitrit iyonlarının, takviye çeliğinin korozyonu ve betonun basınç dayanımı üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çeliğin ve betonarme betonun% 3,5 NaCl ve% 3,5 NaCl + 0,1 M NaN02 çözeltilerindeki korozyon direncinin elektrokimyasal testleri 90 gün boyunca incelenmiştir. 0.1 M nitrit iyonlarının varlığında, betonarme polarizasyon direnci (Rp) değerleri, Sodyum nitrit içermeyen değerlerden daha yüksektir. AC empedans spektrumları, Rp ölçümleriyle benzer sonuçları ortaya çıkardı. 0.1 M nitrit iyonları içeren beton örneklerinin basınç dayanımı ölçüldü ve% 14.7-38.9 artış gözlendi.