Bayramiyye ve Eşrefiyye'de Halvet


Creative Commons License

ERKAYA M. E.

Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2016, vol.I, pp.635-649

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: I
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.635-649
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Khalwa in the Bayramiyya and Eshrafiyya

Khalwa as a method of spiritual education is an application which
focused on Haci Bayram-i Veli and his khalifa such as Aksemseddin, Esrefoglu
Rumi and Yazicioglu Muhammed Efendi. Khalwa in Bayramiyya often starts at
the entrance of murid to the tariqa immediately. Furthermore khalwa, remains
important application at all stages of spiritual education. This study deals with
the place, importance and customs of khalwa in sufi thought of Bayramiyya. In
this context firstly to be discussed importance khalwa in Haci Bayram-i Veli and
Bayrami orders. Then to be mentioned the principles and procedures of khalwa
in Bayramiyya and Eshrafiyya. Lastly to be compared metot of khalwa in
Bayramiyya with Eshrafiyya. Consequently the principles and procedures of
khalwa in Haci Bayram-i Veli to be studied to determine.

Bir tasavvufî eğitim metodu olarak halvet, başta Hacı Bayram-ı Velî
olmak üzere Akşemseddin Eşrefoğlu Rûmî ve Yazıcıoğlu Muhammed Efendi
gibi halifelerinin üzerinde önemle durdukları bir uygulamadır. Çoğu zaman,
henüz müridin tarikata girişi esnasında başlayan halvet, tasavvufî eğitimin tüm
aşamalarında önemini korumaktadır. Bu bağlamda Bayramî halvet geleneğini
konu edinen bu çalışmada, öncelikle Bayramiyye tarikatının tasavvuf anlayışında
halvetin yeri ve önemi hususu irdelenmektedir. Sonrasında ise Hacı Bayram-ı
Velî’nin ve takipçilerinin halvette hangi usul ve şartlara riâyet etmiş oldukları ve
başta Akşemseddin’in eserleri olmak üzere Himmet Efendi’nin halvetin
şartlarına dair beyanları Bayramî gelenekteki halvet uygulamaları ışığında
mütalaa edilmektedir. Ayrıca çalışmada Bayramîlik’teki halvet ile Hacı Bayramı
Velî’nin halifelerinden Eşrefoğlu Rûmî’nin kurmuş olduğu ve esas itibariyle
Kadiriyye tarikatının bir kolu olan Eşrefiyye’deki halvet karşılaştırılarak ortak
yönler tespit edilip Hacı Bayram-ı Veli’nin muhtemel halvet adabına dair genel
bir çerçeve çizilmektedir.