Risk Toplumu ve Refleksif Modernleşme Çerçevesinde Siber Terörizm: Tanımlama ve Tipoloji Sorunu


Creative Commons License

ERENDOR M. E.

Cyberpolitik Journal, cilt.1, no.1, ss.114-133, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Cyberpolitik Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.114-133

Özet

İki kutuplu dünyanın sona ermesi ile birlikte uluslararası ilişkilerde yeni bir dönem başlamış ve bu dönem özellikle de NATO tarafından riskler ve belirsizlikler ile ifade edilmiştir. Gerçekten de tarihsel süreç içerisinde bakıldığında, Soğuk Savaş sırasında belirgin olan tehdit kavramı, Soğuk Savaş sonrası belirsizleşmiş ve yerini başarısız devletler, ekonomik problemler, terörizm gibi risklere ve belirsizliklere bırakmıştır. Bu makalede Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan ya da giderek daha fazla belirginleşen siber suçlar ve siber terörizm gibi riskler ve tehditler ile ilgili kavramsal konulara yer
verilecek ve bu kavramlar açıklanmaya çalışılacaktır.

A new era has begun in international relations with the end of the bipolar world, and this period has been expressed as risks and uncertainties by NATO. Indeed, in the historical process, the concept of threat was apparent during the Cold War, but it has become unclear after the Cold War, and it left its place to risks and uncertainties such as failed states, economic problems and terrorism. In this article, the conceptual issues, risks and threats such as cybercrime and cyber terrorism, which emerging or becoming clearer after the Cold War will be tried to be explained.