Halkla İlişkiler Uygulamaları Nasıl Olmalı?


Creative Commons License

Çelebi E.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Nobel Akademik Yayıncılık
  • City: Ankara

Abstract

Halkla ilişkiler uygulamalarının etkinliği sonuçları üzerinden değerlendirilmektedir. Bu kitabın amacı ise halkla ilişkiler uygulamalarının sonuçlarının etkinliğini arttırmaktır. Böylece, halkla ilişkilerde ilişki geliştirme stratejilerinin farklı kuruluşlarda, farklı ortamlarda ve farklı hedef kitle grupları üzerinde nasıl uygulanacağının anlatılması, hedef kitleler ile etkili ve uygun bir biçimde ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli olan bilgi ve beceri ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.