. Kayseri devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin verdiği hemşirelik bakımı ve bakımı etkileyen faktörler


Karadağ S. , Taşcı S.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , vol.14, pp.29-35, 2005 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.29-35

Abstract

Araştırma Kayseri İl merkezindeki Dr. Vedat Ali Özkan Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin verdiği hemşirelik bakımı ve bakımı etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, hastanenin pediatri ve psikiyatri servisleri dışındaki, tüm servislerde çalışan 113 hemşire oluşturmuştur. Örnekleme yapılmamıştır. Araştırmanın yapıldığı dönemde izinli olan ve araştırmaya katılmak istemeyen 11 hemşire araştırma kapsamına alınamamıştır. Araştırmanın örneklemini 102 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından literatüre dayanılarak hazırlanan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde ki kare testi kullanılmıştır. Hemşirelerin hastalara ilaçlarını verme, yaşam bulguları takibi gibi işlemleri yaptıkları, bakıma yönelik uygulamaları genel olarak yapmadıkları saptanmıştır. Çalışılan servis ve yapılan uygulamalar incelendiğinde; solunum, sindirim, vücut mekaniğine ilişkin uygulamaların daha çok yoğun bakım servislerinde, bireysel hijyen ve görev alanına girmeyen uygulamaların daha çok cerrahi servislerinde yapıldığı belirlenmiştir. Hemşireler; çalışma koşullarının, hasta, hasta yakını ve ekiple iletişim sorunları yaşamanın, motivasyon eksikliğinin ve görev alanına girmeyen uygulamaları yapmanın verdikleri bakımı etkilediğini ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçları doğrultusunda; hasta bakım standartlarının oluşturularak, bu doğrultuda bakımların verilmesi ve denetlenmesi önerilmiştir.