Türkiye İçin Neden Bir Harcama Kuralı?


Creative Commons License

YURDADOĞ V. , TURAN T.

8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Köstence, Romanya, 6 - 11 Eylül 2017, ss.457-462

  • Basıldığı Şehir: Köstence
  • Basıldığı Ülke: Romanya
  • Sayfa Sayıları: ss.457-462

Özet

ÖZET 
Türkiye açık bir mali kural uygulaması olmaksızın mali disiplini sağlamada, bütçe açıklarını ve kamu borç stokunu düşürmede başarılı olmuştur. Bununla birlikte faiz harcamalarının bütçe içindeki payı zamanla azalırken faiz dışı harcamalarda önemli bir artış yaşanmıştır. Türkiye’de maliye politikasıyla ilgili olarak odaklanılması gereken asıl göstergenin veya unsurun faiz dışı harcamalardaki artış trendi olduğu düşünülmektedir. Özellikle belirli bir noktadan sonra devlet harcamalarındaki artışların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Bu nedenle Türkiye’de yatırım hariç toplam veya faiz dışı devlet harcamalarını sınırlayacak bir mali kuralın kabul edilmesinin yararlı olabileceği değerlendirilmektedir. Böyle bir harcama kuralı hem ekonomik etkinliğin hem de güçlü bir kamu maliyesinin sağlanması açısından önemli katkılarda bulunabilir.    
Anahtar Kelimeler: Mali Kural, Harcama Kuralı, Mali Disiplin