EVALUATION OF INVESTMENT AND GENERATING COSTS FOR ELECTRICITY GENERATION FROM BIOMASS


GÜNGÖR C. , GÜLTEKİN U. , ÖZTÜRK H. H.

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, cilt.1, sa.1, ss.42-49

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.42-49

Özet

Bütün dünyada yenilenebilir enerji yatırımları konusunda önemli bir geçiş süreci yaşanmaktadır. Yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak hedefi, bir takım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Yatırım mekanizması, hem en az vergi yükü hem de yerelde istihdam ve katma değer yaratmalıdır. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanım süresi ve kanıtlanmış başarıları, algılanan proje riskini azaltmaktadır. Bu durumda sermaye maliyeti önemli düzeyde azalmaktadır. Bu teknoloji gruplarındaki yenilikler devam etmesine rağmen, biyoenerji, hidroelektrik ve jeotermal enerji, oldukça istikrarlı maliyet profilleri sergileyen ileri teknolojilerdir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, maliyetlerin giderek azalması ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi desteklemelerinden dolayı giderek daha önemli duruma gelmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin maliyeti, indirgenmiş elektrik üretim maliyeti (LCOE) olarak belirlenir. Günümüz koşullarında LCOE çok rekabetçidir veya 2017 yılında devreye alınan yeni projeler için rekabetçi seviyelere düşmeye devam etmektedir. Jeotermal, biyo-güç ve hidroelektrik teknolojilerinin maliyetleri kısmen kararlıdır. Yeni biyo-enerji ve jeotermal enerji projeleri için ağırlıklı ortalama LCOE, MWh başına o yaklaşık 70 $US düzeyindedir. Bu çalışmada, dünya genelinde biyokütle enerji kaynaklarından elektrik üretiminde yatırım ve üretim maliyetleri değerlendirilmiştir. Biyokütleden elektrik üretimi için dünya genelinde ortalama yatırım maliyetleri birim kurulu güç başına 1344-3718 $US/kW aralığında değişmektedir. Dünya genelinde biyokütleden elektrik üretimi için yatırım maliyeti ortalaması 2555,63 $US/kW düzeyindedir. Biyokütleden elektrik üretimi için ortalama üretim maliyetleri 0,05-0,16 $US/kWh aralığında değişmektedir. Biyokütleden birim elektrik üretimi başına ortalama üretim maliyeti 0,091 $US/kWh düzeyindedir.

 

There is an important transition process in renewable energy investments all over the world. The goal of increasing renewable energy investments poses a number of challenges. The investment mechanism should create both minimum tax burden and local employment and added value. The lifetime and proven success of renewable energy technologies reduces perceived project risk. In this case, the cost of capital decreases significantly. Although innovations in these technology groups continue, bioenergy, hydropower and geothermal energy are advanced technologies that exhibit very stable cost profiles. The production of electricity from renewable energy sources is becoming more and more important as the costs are gradually decreasing and they support the fight against climate change. The cost of electricity generated from renewable energy sources is determined as the Levelized Cost of Electricity (LCOE). In today's conditions, LCOE is very competitive or continues to fall to competitive levels for new projects commissioned in 2017. The costs of geothermal, bio-power and hydropower technologies are partially stable. The weighted average LCOE for new bio-energy and geothermal energy projects is around US $ 70 per MWh. The electricity generation from renewable energy sources is becoming more important for climate change as the costs are gradually decreasing. In this study, investment and generating costs of electricity generation from biomass energy sources are evaluated in the worldwide. The average investment costs for electricity generation from biomass are range in the range of 1344-3718 $US/kW per unit of installed power. The average investment cost for electricity generation from biomass is around 2555.63 $US/kW in the worldwide. The average generating costs for electricity generation from biomass range from 0.05 $US/kWh to 0.16 $US/kWh. The average generating cost per unit of electricity from biomass is 0.091 $US/kWh.