İklimlendirme Esasları


ŞİMŞEK E. , BİLGİLİ M. , Polat Y.

Ders Notu, ss.100, 2004

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Ders Notu
  • Basım Tarihi: 2004
  • Sayfa Sayıları: ss.100

Özet

Şimşek, E., Polat, Y. ve Bilgili, M. "İklimlendirme Esasları", Ç.Ü. Adana MYO Yayınları, Yayın No:62  Adana (2004).

ÖNSÖZ

            Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, İklimlendirme Esasları dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

            İklimlendirme Esasları dersi, yüksekokulumuzun birinci sınıfında okuyan öğrencilerimizin, İklimlendirme sistemlerinin sınıflandırılması, ısıl konfor, temel psikrometri, evsel iklimlendirme sistemlerini ve pratik ısı yükü hesabı konularından yeterli bilgiyi ulaşmasını amaçlayan bir derstir.

Bu ders notunun, öğrencilerimize  atölye ve laboratuar ortamlarında ve çalışma hayatında iyi bir kaynak olduğu düşüncesindeyim…

Bu ders notunun hazırlanmasında bizlere önderlik eden, Adana Meslek Yüksekokulu Müdürümüz sayın Prof. Dr. Beşir ŞAHİN, yüksekokulumuz öğretim görevlileri ve idari personeline katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

                                                                                                Erdoğan ŞİMŞEK

                                                                                                Yusuf POLAT

                                                                                                Mehmet BİLGİLİ