Primer Vezikoüreteral Reflülü Çocuklarda Üreterovezikal Bileşkede Meydana Gelen Değişikliklerin Elektron Mikroskobik Olarak Değerlendirilmesi


KUYUCU Y. , İZOL V. , AÇIKALIN A. , ÇELİK L. S. , DEĞER M., KARAOĞLAN Ö., ...More

21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Mersin, Turkey, 28 - 31 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Mersin
  • Country: Turkey