Tohumların Genetik Değişimi.


Ateş E., AYTAÇ N. , AKBABA M.

2. ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESİ,, Antalya, Turkey, 4 - 08 March 2018, pp.192

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.192

Abstract

Genetic Variation of Seeds
 Emine Ateş, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Public Health
 Use of GMO seeds has been steadily increasing and widespread in last two decades, although seeds and organic farming practices have been trending in recent years. The necessity of using GM seeds and new technologies is based on idea that the growing world population, especially by large companies, can only be fed by agriculture and concentration in agriculture. Benefits: • longer shelf life of crops, • crop yield increase and production costs’ decrease, • reduce environmental impacts with fewer agricultural chemicals by increase in herbicide resistance • enriched with micronutrients, will diminish the diseases caused by their deficiencies, • expectations that people will be able to feed more healthily by producing high nutritional products. Detriments: • unknown effects of accumulation of intracellular toxins, • adverse effects on immune system, • increased allergic reactions, • the unknown consequences of radical interventions in the genetic pool of exogenous nature, • negative effects of traditional agriculture and the dependence on seed companies. Studies: • Proliferation in the small intestine of the mice, thickening of the intestinal wall, • In liver and pancreas of mice, liver cell nuclei are distorted, the metabolic rate of the cell increases and pores of the cell nucleus increase, acceleration in the intracellular trafficking, • The toxic substances, remains of GM plants are passed to soil and water, • Herbicides are more commonly used with GMO plants resulting in contamination of soil and water with more pesticides. Conclusion: Findings about effects of these organisms on natural environment and human health are increasing simultaneously with widespread production. Although it is recommended to overcome inadequacy of the food, it is necessary to allow use of international organizations in the direction of the suggestions, prevent unauthorized use and to tighten controls while using it because of negative effects on human health.
 Keywords: genetic changes, seeds, GMO

Tohumların Genetik Değişimi
 Emine Ateş, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
 Son yıllarda tohum ve organik tarım uygulamalarına bir yöneliş olsa da geçen yirmi yılda GDO’ lu tohum kullanımının sürekli bir artış gösterdiği ve yaygınlaştığı görülmektedir. GDO’lu tohumlar ve yeni teknolojilerin kullanılmasının gerekliliği, özellikle büyük şirketler tarafından artan dünya nüfusunun yalnızca tarımda güçlendirme ve yoğunlaşma ile beslenebileceği tezine dayandırılmaktadır. Yararları: • mahsullerin raf ömrünü uzatacağı, • bitkisel ürün veriminin artacağı ve üretim maliyetlerinin düşeceği, • herbisit direncini artırarak daha az tarım ilacı kullanımıyla çevresel etkilerin azaltılabileceği, • mikro besinler açısından zenginleştirilmeyle bunların eksikliklerinin neden olduğu hastalıkları azaltacağı, • besin değeri yüksek ürünler üreterek insanların daha sağlıklı şekilde beslenmesinin sağlanabileceği beklentileri bulunmaktadır. Zararları: • hücre içi toksinlerin birikiminin bilinmeyen etkileri, • bağışıklık sistemi üzerine olumsuz etkisi, • artan alerjik reaksiyonlar, • dışardan doğanın genetik havuzuna yapılan radikal müdahalelerin bilinmeyen sonuçları, • geleneksel tarıma olumsuz etkisi ve tohum şirketlerine bağımlılığa neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar: • Farelerin ince barsağında proliferasyon, barsak duvarında kalınlaşma, • Farelerin karaciğer ve pankreaslarında karaciğer hücre çekirdeğinin şeklinin bozulduğunu, hücrenin metabolik hızının arttığını ve hücre çekirdeğinin porlarının arttığını, hücre içi trafiğinde hızlanma, • GDO’lu bitkilerin kalıntılarındaki toksik maddelerin toprağa ve suya geçmesi, • Herbisitlerin daha fazla kullanıldığı GDO’lu bitkiler toprağın ve suyun daha fazla tarım ilaçlarıyla kirlenmesiyle sonuçlanmaktadır. Sonuç: Dünyada bu ürünlerin üretiminin yaygınlaşmasıyla eş zamanlı olarak bu organizmaların doğal çevre ve insan sağlığına yönelik etkilerine ilişkin bulgular da artmaktadır. Her ne kadar gıdanın yetersizliğini gidermek için önerilse de insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı kullanırken uluslararası örgütlerin önerileri doğrultusunda izin verilmesi, izinsiz kullanımının önlenmesi ve denetimlerin sıklaştırılması gerekmektedir.
 Anahtar Kelimeler: Genetik değişiklik, tohum, GDO