Türkiyede Sanayileşme ve Temel Göstergeler Açısından Sanayinin Gelişimi


ARISOY İ.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.45-67, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.45-67
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

The main objective of this paper is to evaluate the experience of Turkey’s industrialization by focusing on output growth and structural change and to asses the impact of the short term economic crisis on this key variables, especially for the last two decades. In this context, this study also investigates the performance of Turkey’s industrialization in the light of important key indicators such as output, investment, employment, foreign trade, value-added growth and technological developments 

Bu çalışma, iki temel amaca yöneliktir. Birinci amaç, Türkiye’nin sanayileşme deneyimini son yirmi yıl üzerinde yoğunlaşarak ana hatlarıyla değerlendirmek, gerçekleştirilen üretim artışının ve yapısal değişimin boyutlarını ve başlıca kırılma noktalarını belirlemek ve kısa dönem krizlerin bu süreç üzerindeki etkisini izlemektir. Yine bu bağlamda bir diğer amaç, Türkiye’nin sanayileşme performansını üretim, yatırım, istihdam, katma değer artışı, dış ticaret, teknolojik gelişme ve verimlilik gibi temel göstergeler ışığında değerlendirmektir.