Sera Çevre Koşullarının Nesnelerin İnterneti Tabanlı İzleme ve Analiz Sistemi ile Denetlenmesi


ÇAYLI A., AKYÜZ A., BAYTORUN A. N., BOYACI S., ÜSTÜN S., Kozak F. B.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.5, no.11, pp.1279-1289, 2017 (Peer-Reviewed Journal)