FOTOVOLTAİK VERİM


Öztürk H. H.

Lambert Academic Publishing, Beau Bassin-Rose Hill, 2021

  • Basım Tarihi: 2021
  • Yayınevi: Lambert Academic Publishing
  • Basıldığı Şehir: Beau Bassin-Rose Hill

Özet

Son yıllarda büyük ölçekli PV sistemlerin yaygın olarak kullanımı çok yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Fotovoltaik (PV) sistemlerin maliyeti, kısmen PV hücrelerin maliyetiyle belirlendiğinden, verimlilik, güneş enerjisinden elektrik üretim maliyetini düşürmek için önemli bir etmendir. Düşük maliyet ile yüksek verim elde etmek için keşfedilen bazı malzemeler vardır. Güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştüren PV teknoloji, artan küresel enerji talebini karşılama sorununa uygulanabilir ve sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır. Shockley-Queisser (S-Q) ayrıntılı denge modeline göre, tek eklemli bir PV hücre için, sınırlayıcı PV enerji dönüşüm verimliliği, 1,34 eV’lik optimum yarı iletken bant boşluğu için % 33,7 düzeyindedir. Son yıllarda, rekor verimliliğin sürekli olarak arttığı yonga bazlı Silisym (Si) PV hücrelerin geliştirilmesine paralel olarak, S-Q sınırına yaklaşmak amacıyla çok çeşitli ince film malzemeler geliştirilmiştir. Bu malzemeler, potansiyel olarak düşük maliyetle, esnek geometrilerde ve kısmen küçük miktarlar kullanılarak çökeltilebilmektedir.