TARIMSAL SULAMADA ENERJİ YÖNETİMİ


Öztürk H. H.

Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, 2024

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Akademisyen Yayınevi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Bütün canlılarda olduğu gibi, bitkiler öncelikle yaşamlarını devam ettirebilmeleri için suya gereksinim duyarlar. Sulama amacıyla suyun sağlanmasında temel yöntem, su kaynağı ile sulama yapılan alan arasında suyun iletilmesidir. Suyun bu hareketi için enerji gerekir. Günümüz dünyasında gıda üretimi ve tedarik zinciri, toplam küresel enerji tüketiminin yaklaşık % 30’unu oluşturmaktadır.

            Tarımsal üretim sürecinde, su pompalaması için enerji girdileri, diğer tüm üretim uygulamaları için kullanılan enerji miktarından genellikle daha yüksektir. Bu gerçek, hızla artan yakıt ve enerji maliyetleri ile birleştiğinde, çiftçilerin sulama uygulamalarında enerji tüketimini azaltmak için farklı yöntemler aramasına neden olmaktadır. Bir sulama pompaj tesisini çalıştırmak için gerekli enerji maliyeti, sulamayla ilgili karar alıcıların çoğu için büyük bir endişe kaynağıdır.

            Enerji verimliliği önlemleri, tarımsal üretim zinciri boyunca her aşamada uygulanabilir. Enerji verimliliği iyileştirmeleri, teknolojik veya davranışsal değişiklikler yoluyla doğrudan tasarruflar sağlayabilir veya sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesiyle sağlanan ortak faydalar yoluyla dolaylı tasarruf sağlayabilir. Sulama uygulamalarında alternatif ve daha verimli teknolojileri teşvik etmek çok önemli bir gereksinimdir.

Tarımsal sulama uygulamalarında enerji verimliliği iyileştirmeleri için kapsamlı bir plan oluşturmak, hizmet düzeyini artırarak ve pompaj tesisi için ekonomik sürdürülebilirlik sağlar ve işletme maliyetlerinde tasarruf şeklinde getiri sağlayabilir. Pompaj tesislerinde, ekipman veya kontrol sistemi değişiklikleri ile % 30 ile % 50 arasında enerji tasarrufu sağlanabilir.

            Toplam 18 bölümden oluşan bu kitapta, tarımsal sulamada elektrik tüketimi, pompaj tesisi ve özellikleri, pompaj tesisi kurulumları, sulama için enerji gereksinimi, pompaj tesisinde enerji verimliliği analizi, elektrik motorları, sulama pompaları, pompaj tesislerinde enerji kullanımı, enerji tüketimini azaltma yöntemleri, pompaj tesislerinde enerji giderleri, pompaj tesislerinde enerji verimliliği, enerji verimliliği uygulama rehberi, enerji tasarrufu olanaklarını belirlemek, pompaj tesislerinin bakımı, değişken frekanslı sürücü kullanımı ve pompaj tesisi enerji eylem planı ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.