Geniş spektrumlu Beta-laktamaz (GSBL) sentezleyen E.coli ve K.pneumoniae izolatlarında bla-CTX-M genlerinin araştırılması ve genotipik ilişkilerinin PFGE yöntemi ile incelenmesi.


akçimen b., GÜVEN GÖKMEN T. , Guran M., gördebil s., KÖKSAL F.

GATA Mikrobiyoloji Günleri- Antimikrobiyal Direnç Toplantısı, Ankara, Turkey, 20 - 22 April 2010, pp.4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.4