An Investigation on How Children from Different Socioeconomic Status (SES) Classify Geometric Shapes


ASLAN D., AKTAŞ ARNAS Y. , ETİ İ.

International Journal of Academic Research, cilt.4, sa.6, ss.124-133, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: International Journal of Academic Research
  • Sayfa Sayıları: ss.124-133

Özet

Geometrik şekiller erken çocukluk matematik eğitimindeki temel konulardan biridir. Erken matematiksel bilginin gelişimi ile ilgili çalışmalar sayılar ve işlemler gibi matematik konularında bazı sosyoekonomik farklılıklar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu araştırma benzer bir farklılığın geometri alanında olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, araştırmacılar tarafından dört adet şekil-sınıflandırma testi geliştirilmiş ve çocuklara uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemi alt, orta ve üst sosyoekonomik ailelerden gelen 105 çocuktan meydana gelmekteydi. Çalışmanın sonuçları dikdörtgen, kare ve daire testlerinde SED grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Öte yandan, üçgen sınıflandırma testinde anlamlı bir farklılık olmadığını belirlenmiştir. Ayrıca, çocukların yanıtları arasında görsel yanıtlar çoğunluktaydı fakat düşük sosyoekonomik sınıftan yüksek sosyoekonomik sınıfa doğru geçişle birlikte görsel yanıtlarda azalma, niteliksel yanıtlarda ise artma meydana gelmekteydi.

Geometric shapes are one of the main topics in early childhood mathematics
education. The studies about the development of early mathematical knowledge reveal that
there are some socioeconomic differences in mathematics subjects such as numbers and
operations. This study has been carried out to find out whether there is a similar difference
in geometry. In the study, four shape-classification tasks were developed by researchers and
administered to the children. The sample of the study consisted of 105 children coming from
low, middle and high socioeconomic families. The result of the study underlined the
statistically significant difference among the SES groups in the rectangle, square and circle
classification tasks. No statistically significant difference; however, was found in the triangle
classification task. Besides, visual responses were mostly observed in the children’s
responses but a decrease in the rate of visual answers and an increase in the number of
property answers were observed in line with the transition from low to high socioeconomic
class.