Child Health-Illnesses and Birth Studies Presented on Lokman Hekim Days - Lokman Hekim Günleri?nde Sunulan Çocuk Sağlığı-Hastalıkları ve Doğum Çalışmaları


TORUN S. , ÇETİNKAYA Ş.

8. Lokman Hekim ve Folklorik Tıp Günleri, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 May 2013, vol.2013 8th, no.1, pp.72

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2013 8th
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72

Abstract

CHILD HEALTH-ILLNESSES AND BIRTH STUDIES PRESENTED ON LOKMAN

HEKIM DAYS

The aim of this study is to view the studies which were published in abstract booklet after having

been presented on Lokman Hekim Medicine History and Folkloric Medicine Days since the beginning

(1999-2011 years) and to determine the ones regarding child health- illnesses and birth. Total 409

abstracts have been published in paper booklets on Lokman Hekim Medicine History and Folkloric

Medicine Days organized biennially by Çukurova University Medicine History and Ethic department

since 1999. It was seen that the 26 of these studies were about child health-illnesses and birth(%6.32). Looked at their yearly distribution, 36 proceedings were published in 1999 and 2 of themwere about child health- illnesses and birth (%0.48). 48 proceedings in 2001 and there were nostudies about child health-illnesses and birth. 77 proceedings in 2003 and there were 5 studies aboutchild health- illnesses and birth (%1.22). 79 proceedings in 2005 and there were 4 studies about child

LOKMAN HEKİM GÜNLERİ’NDE SUNULAN ÇOCUK SAĞLIĞI-HASTALIKLARI VE

DOĞUM ÇALIŞMALARI

Şenay Çetinkaya, Serap Torun

 

Assist. Prof. Çukurova University Adana Health High School, Dept. of Nursing,

Bu çalışmanın amacı, başlangıcından bu yana Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri’nde

(1999-2011 yıllarında) sunularak bildiri özet kitabında yayımlanan çalışmaları incelemek çocuk

sağlığı-hastalıkları ve doğum ile ilgili olanları belirlemektir.

Çukurova Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı tarafından 1999 yılından bu yana iki yıldabir düzenlenen Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri bildiri kitapçıklarında toplam 409çalışma özeti yayımlanmıştır. Bu çalışmaların 26’sının çocuk sağlığı-hastalıkları ile doğuma ait olduğugörülmüştür (% 6,32). Yıllara göre dağılımlarına bakıldığında 1999 yılında 36 bildiri yayınlanmış olupbunlardan 2’sinin çocuk sağlığı-hastalıkları ile doğuma ilişkin olduğu görülmüştür (% 0,48). 2001yılında 48 bildiri yayınlanmış olup çocuk sağlığı-hastalıkları ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. 2003

yılında 77 bildiri yayınlanmış olup çocuk sağlığı-hastalıkları ile doğuma ait 5 çalışma bulunmaktadır(% 1,22). 2005 yılında 79 bildiri yayınlanmış olup çocuk sağlığı-hastalıkları ile ilgili 4 çalışmabulunmaktadır (% 0,97). 2007 yılında 35 bildiri yayınlanmış olup çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili2 çalışma bulunmaktadır (% 0,48). 2009 yılında 67 bildiri yayınlanmış olup çocuk sağlığı-hastalıklarıile ilgili 9 çalışma bulunmaktadır (% 2,20). 2011 yılında 67 bildiri yayınlanmış olup çocuk sağlığı/hastalıkları ile ilgili 4 çalışma bulunmaktadır (% 0,97).Sonuç olarak Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri’nde toplam 409 çalışma özetiyayınlanmıştır. Bunlardan 26 çalışmanın çocuk sağlığı-hastalıkları ile doğuma ait olduğu saptanmıştır.Çocuklar fizyolojik özelliklerinden dolayı sağlık açısından olumsuzluklarda ilk etkilenen ve ortaya çıkansağlık sorunları için özel önleme ihtiyaç duyan nüfus gruplarıdır. Bu nedenle bu alanda çalışmalarınartması gerektiği görülmektedir.Anahtar Kelimeler:

Lokman Hekim Günleri, Çocuk Sağlığı, Doğum çalışmaları