Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi


GÜNER E. D. , TURAN E. S.

DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE DERGİSİ, cilt.3, no.1, ss.48-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.48-55

Özet

Sanayileşme sürecinin bir sonucu olarak 1870’li yıllardan bu yana, fosil yakıtların kullanımındaki artışla birlikte insanlık, küresel iklim değişikliği sorunuyla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu sorun gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak dünya ülkelerinin hemen hepsini ciddi oranda etkilemektedir. Yenilenebilir enerji veya alternatif enerji kaynakları son yıllarda savunulmakta olup, doğayı koruma üzerine en fazla uzlaşı sağlamış önerme olarak öne çıkmaktadır. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve sınırlı doğal kaynaklardaki azalmasıyla birlikte doğaya ve doğal kaynaklara zarar vermeyen enerji ve üretim biçimleri, bilhassa Kyoto Protokolünün imzalanmasını izleyen süreçte, devletlerin öncelikli taleplerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada, küresel iklim değişikliği sorunu ve bu sorunun yönetimi için yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılmasının önemi ortaya konulmaktadır.

 

With the industrialization process, humanity has had to face the problem of global climate change through the intensive use of fossil fuels since the 1870s. This problem is seriously affecting all countries of the world regardless of the level of development. Renewable energy or alternative energy sources have been advocated in recent years, which is the most agreed proposition that has become prominent on the conservation of nature. With global warming, climate change, and scarcity of limited natural resources, the forms of energy and production that do not pollute nature have become one of the priority demands of the states especially since the signing of the Kyoto Protocol. In this study, the issue of global climate change and the importance of disseminating the use of renewable energy resources in respect to managing this problem were revealed.